Enric Bonada i Dou - Els Bonada - Història d'una família de la Vall de Ribes

Els Bonada
Història d'una família de la Vall de Ribes
Els Bonada
Història d'una família de la Vall de Ribes
Els Bonada
Història d'una família de la Vall de Ribes
Els Bonada
Història d'una família de la Vall de Ribes
Els Bonada
Història d'una família de la Vall de Ribes
Història d'una família de la Vall de Ribes
Anar al contingut
transp

Anys 2012 - 2017
Fase final de la recerca

Enric Bonada i Dou
Any 2014


ENRIC BONADA i DOU

La precipitació, però sobretot la inexperiència durant en el llarg període d'investigació conjunta amb en Pere Bonada i Roca (1928-2013), en el que varem regirar una gran quantitat de llibres i documents de la Vall de Ribes que dormien als arxius, ens va fer centrar la nostra recerca als hereus Bonada i les seves respectives famílies, deixant de banda gairebé sempre, les dades d'altres branques familiars que s'instal·laren en diversos llocs de la Vall de Ribes i la baronia de Toses, de les quals descendeixen molts dels que avui porten el cognom Bonada, i que de cap manera voldríem menystenir.

També varem passar per alt molts fets històrics, a voltes prou rellevants, sobre el passat d'aquest petit territori, sense els quals no es pot fer una correcta interpretació del que succeí, de manera que ignorar-los, fa que resulti gairebé imposible entendre els motius que portaren als nostres avantpassats a prendre determinades decisions.

Conscient que no es podia construir un relat com aquest, sense tenir una visió més amplia de la familia i dels esdeveniments que conformaren els escenaris socials i polítics de cada moment històric de la Vall de Ribes, l'any 2013 fou necessari fer un replantejament general per tornar a començar de nou tota la recerca, a fi d'ampliar aquelles dades que ja coneixia, i alhora recuperar tot allò que anteriorment s'havia ignorat.

separador
La família PRADELL

D'altra banda, sempre havia tingut una gran curiositat per conèixer quelcom més del passat de la família Pradell, en tant que antecessors de l'esposa del jove gascó Joan Bonada, que arribà al petit lloc de Serrat a principis del s.XVI, però l’escassa documentació de la Vall de Ribes anterior al s.XVI conservada als arxius, era un obstacle insalvable que impedia iniciar qualsevol treball ampli i seriós de recerca. Aquesta situació va fer un tomb inesperat, en saber que el Fons Mata, conservat a la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll, contenia una petita col·lecció de documents de diferents èpoques i llocs, entre els que hi havia un bon nombre de manuscrits de la Vall de Ribes dels segles XIV i XV, destacant per la seva antiguitat i singularitat, manuals notarials, quaderns de processos judicials, llibres de registre de la Cúria Reial de la Vila i Vall de Ribes, llibretes de comptes de petits menestrals, així com diversa correspondència adreçada al veguer des de diferents estaments i administracions.

Malgrat que aquesta documentació no te una cadència cronològica completa, i en conseqüència, no pot omplir tot el buit documental que es necessitaria per reconstruir enterament la història familiar, el seu estudi em va permetre retrocedir més en el temps i aprofundir en el coneixement dels nostres orígens, a través dels fets que protagonitzaren alguns membres d'aquesta família de Serrat i Queralbs, prou interessants per incloure'ls en el primer volum de la història com a preqüela dels Bonada, ja que en certa manera transcendeixen l’estricte interès particular, per esdevenir una baula més de la petita, però alhora rica història local.


Testament d'Elisenda Pradell

Manual de Joan Franc
Any 1387

transp
© 2017 - Enric Bonada
Tornar al contingut