Recerca - Els Bonada - Història d'una família de la Vall de Ribes

Els Bonada
Història d'una família de la Vall de Ribes
Els Bonada
Història d'una família de la Vall de Ribes
Els Bonada
Història d'una família de la Vall de Ribes
Els Bonada
Història d'una família de la Vall de Ribes
Els Bonada
Història d'una família de la Vall de Ribes
Història d'una família de la Vall de Ribes
Anar al contingut
__________________________

L'estudi i recerca del passat, no és una tasca senzilla,
requereix un gran esforç, paciència, i molts anys de dedicació

transp

La recerca de la història familiar
ha tingut tres etapes importants

transp

Període
1923 - 1926

Francesc Bonada i Parés

Període  1923 - 1926

  • Catalogació de l'arxiu familiar (s. XIV - s. XX)
  • Recerca genealògica dels hereus Bonada de Serrat (s. XVI - s. XX)
  • Recopilació d'anècdotes familiars
  • Manuscrit "Història de la família Bonada"separador

Període
1993 - 2013

Pere Bonada i Roca
Enric Bonada i Dou

Període  1993 - 2013

  • Recerca històrica dels Bonada de Serrat (s. XVI - s. XX)
  • Recerca genealògica dels Bonada (s. XVI - s. XX)
  • Catalogació de fotografies familiars
  • Estudis preparatius pel llibre de la història familiarseparador

Període
2012 - 2017

Enric Bonada i Dou

Període  2012 - 2017

 • Recerca històrica i genealògica dels Pradell (s. XIV - s. XVII)
 • Recerca històrica i genealògica dels Bonada de la Vall de Ribes i baronia de Toses (s. XVI - s. XX)
 • Recerca històrica de la Vall de Ribes (s. XIV - s. XIX)
 • Digitalització del fons fotogràfic i pel·licules dels hereus Bonada
 • Publicació del primer volum de l'obra "Els Bonada - Història d'una família de la Vall de Ribes"
transp
transp
© 2017 - Enric Bonada
Tornar al contingut