Política de Privacitat - Els Bonada - Història d'una família de la Vall de Ribes

Els Bonada
Història d'una família de la Vall de Ribes
Els Bonada
Història d'una família de la Vall de Ribes
Els Bonada
Història d'una família de la Vall de Ribes
Els Bonada
Història d'una família de la Vall de Ribes
Els Bonada
Història d'una família de la Vall de Ribes
Història d'una família de la Vall de Ribes
Anar al contingut

Política de Privacitat i cookies
I. Informació General

Enric Bonada Dou (d'ara endavant, Titular), com a responsable del lloc web Els Bonada - Història d'una família de la Vall de Ribes accessible des dels dominis www.bonada.com i www.bonada.cat (d'ara endavant, Lloc Web), de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals i la llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), i per la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE),  informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries d’índole tècnica, per tal de garantir i protegir la confidencialitat i dades dels seus usuaris.

II. Termes i condicions generals d'ús

L'objecte de les presentes Condicions Generals d'Ús, és regular l'accés i la utilització del present Lloc Web.

A efecte de les presents condicions, s'entendrà com a Lloc Web l'aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l'arbre de navegació amb tots els elements que integra (d'ara endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia (d'ara endavant, Serveis) que s’hi ofererixen.

Aquest Lloc Web és un web personal, sense ànim de lucre, de lliure accés, sense publicitat ni enllaços externs, que no recull cap dada dels seus usuaris i no utilitza cookies pròpies o de tercers, raó per la qual no guarda, conserva ni analitza cap dada dels seus usuaris per a us propi, ni les comparteix o cedeix a tercers. (Veure més avall l’apartat sobre política de cookies).

El Titular es reserva el dret de cancel·lar, anular, suprimir modificar, o ampliar en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del Contingut i Serveis del present Lloc Web.

El mer accés i navegació per aquest Lloc Web confereix la condició d'Usuari, sense que això suposi entaular cap mena de relació contractual entre el Titular i l’Usuari.

L’Usuari, des del moment en que inicia la navegació per aquest Lloc Web, accepta totes les condicions aquí establertes, sens perjudici de la corresponent normativa legal d’obligat compliment.

L'Usuari assumeix la responsabilitat de fer un ús correcte del Contingut i Serveis oferts per aquest Lloc Web, sense contradir les presents condicions d’ús, la llei, la moral, ordre públic, o qualsevol altra aspecte que suposi una lesió als drets de tercers o del mateix funcionament de dit Lloc Web.

El present Lloc Web està dirigit principalment a Usuaris residents a Catalunya i Espanya. El Titular no pot assegurar que el Lloc Web compleixi amb les legislacions d'altres països, ja sigui totalment o parcialment. Si l'Usuari resideix o té el seu domicili en un altre lloc i decideix accedir i navegar pel Lloc Web, ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, no assumint el Titular cap responsabilitat que se'n pugui derivar.
III. Exclusió de garanties i responsabilitat

El Titular farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web, però no garanteix en cap cas la seva permanència o continuïtat, així com la disponibilitat del Contingut i Serveis, o que aquests estiguin lliures d'errors.

D’acord amb els límits establerts per la llei, el Titular no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització o precisió de les dades i informacions contingudes en el Lloc Web.

El Titular adverteix a l’Usuari que el Contingut i Serveis del present Lloc Web, no el vinculen ni constitueixen consells o assessorament de cap tipus, ja que merament es tracta d’un servei ofert amb caràcter  informatiu i divulgatiu.

El Titular no  assumeix  cap responsabilitat  derivada de l’ús indegut, incorrecte, inapropiat o il·lícit  que l’Usuari pugui fer del Contingut i Serveis del present Lloc Web.

IV. Drets de Propietat Intelectual

El Titular és el propietari de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual i qualsevols altres drets relacionats amb el Contingut i Serveis del present Lloc Web.

Els texts, imatges, sons, vídeos, animacions, així com qualsevol altra contingut inclós en el present Lloc Web, son propietat exclusiva del Titular o  d’aquells que li han atorgat la corresponent llicència d’ús.

No es permet la publicació, distribució, cessió, transmissió, reproducció, magatzematge  o  comunicació pública, total o parcial del Contingut i Serveis del present Lloc Web, per mitjans físics o digitals, sense consentiment previ i autorització escrita i signada pel Titular.
V. Política de cookies

Els webs www.bonada.com i www.bonada.cat no utilitzen cookies pròpies ni de tercers. Tanmateix, en el moment d’accedir al Lloc Web es genera una cookie de sessió pròpia, que serveix per controlar que es mostri una sola vegada el missatge emergent informatiu sobre cookies en iniciar la navegació. Aquesta cookie s’extingeix automàticament en sortir del Lloc Web o en tancar la sessió.

Las cookies, son arxius que es poden descarregar al seu equip a través de les pàgines web. Son eines que tenen un paper essencial par a la prestació de determinats serveis, per exemple poden permetre a una pàgina web guardar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip, informació que es pot utilitzar para reconèixer l’usuari a fi de millorar el servei que se li presta.

En termes generals les cookies es poden classificar en dos tipus, segons quina sigui l’entitat que gestiona el domini que les envia i tracti les dades obtingudes:

  • Cookies pròpies: Aquelles que se envien a l’equip o terminal de l’usuari des del domini gestionat pel propi editor que presta el servei sol·licitat per l’usuari.
  • Cookies de tercers: Aquelles que s'envien al equip o terminal de l’usuari des d’un domini que no és gestionat per l’editor del servei, és a dir, les genera i tracta un domini o entitat diferent a la del lloc que s'esta visitant.

L’Usuari te l'opció de permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador utilitzat. La manera de desactivar-les és diferent per a cada navegador, però normalment es pot fer des del menú de Configuració, Eines o Opcions. També podeu consultar el menú d'ajuda del vostre navegador on podeu trobar les instruccions.
GDPR
Ferro dels Bonada
separador
© 2017 - Enric Bonada
Tornar al contingut