Política de Privacitat - Els Bonada - Història d'una família de la Vall de Ribes

Els Bonada
Història d'una família de la Vall de Ribes
Els Bonada
Història d'una família de la Vall de Ribes
Els Bonada
Història d'una família de la Vall de Ribes
Els Bonada
Història d'una família de la Vall de Ribes
Els Bonada
Història d'una família de la Vall de Ribes
Història d'una família de la Vall de Ribes
Anar al contingut

Política de Privacitat i cookies
I. Política de Privacitat

Enric Bonada Dou (d'ara endavant, Titular), com a responsable del lloc web Els Bonada - Història d'una família de la Vall de Ribes accessible des dels dominis www.bonada.com i www.bonada.cat (d'ara endavant, Lloc Web), de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals i la llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), i per la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE),  informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries d’índole tècnica, per tal de garantir i protegir la confidencialitat i dades dels seus usuaris.

Finalitat

Les dades personals que l’usuari d'aquest Lloc Web pugui facilitar voluntàriament, tant sols s’utilitzaran per a possibilitar i facilitar el contacte i atendre les sol·licituds d'informació i/o consultes que aquest pugui plantejar. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins a haver donat resposta a les qüestions plantejades, i després d'això durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica del tractament, és el consentiment atorgat per l'usuari.

Destinataris

Les dades facilitades per l’usuari tant sols es podran comunicar a les Administracions Públiques en compliment d'obligacions imposades per imperatiu legal.

Veracitat de les dades

Si un usuari decideix lliurement enviar un correu electrònic al Titular del web, o complimentar algun formulari d'aquest Lloc Web, haurà d'aportar totes les dades considerades obligatòries, a més, aquestes dades haran d'estar actualitzades i ser veraces.

Drets

La legitimació del tractament de les dades facilitades per l’usuari es basa en el seu consentiment. L'usuari té el dret de retirar aquest consentiment sempre que ho consideri oportú, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

L'usuari, en qualsevol moment podrà exercir davant del Titular del web, el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, i oposició a les dades voluntàriament cedides. Per a l'exercici d'aquests drets l'usuari haurà d'enviar la seva sol·licitud al Titular del web, mitjançant un correu electrònic adreçat a informacio@bonada.com adjuntant una prova vàllida en dret que acrediti la seva identitat, com ara una còpia del seu D.N.I. o document legal equivalent.

Acceptació i consentiment

Com a Usuari del Lloc Web declares haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptes i consents el tractament dels mateixos per part del Titular en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Privacitat.

Menors d'edat

Els menors d'edat no poden facilitar dades personals al Titular del web sense el previ consentiment dels seus pare, mare, o tutor legal.

Canvis en la Política de Privacitat

El Titular es reserva el dret de modificar aquesta Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials. Aquestes polítiques estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

II. Termes i condicions generals d'ús

L'objecte de les presentes Condicions Generals d'Ús, és regular l'accés i la utilització del present Lloc Web.

A efecte de les presents condicions, s'entendrà com a Lloc Web l'aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l'arbre de navegació amb tots els elements que integra (d'ara endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia (d'ara endavant, Serveis) que s’hi ofererixen.

Aquest Lloc Web és un web personal, sense ànim de lucre, de lliure accés, sense publicitat ni enllaços externs, que no recull cap dada dels seus usuaris i no utilitza cookies pròpies o de tercers, raó per la qual no guarda, conserva ni analitza cap dada dels seus usuaris per a us propi, ni les comparteix o cedeix a tercers. (Veure més avall l’apartat sobre política de cookies).

El Titular es reserva el dret de cancel·lar, anular, suprimir modificar, o ampliar en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del Contingut i Serveis del present Lloc Web.

El mer accés i navegació per aquest Lloc Web confereix la condició d'Usuari, sense que això suposi entaular cap mena de relació contractual entre el Titular i l’Usuari.

L’Usuari, des del moment en que inicia la navegació per aquest Lloc Web, accepta totes les condicions aquí establertes, sens perjudici de la corresponent normativa legal d’obligat compliment.

L'Usuari assumeix la responsabilitat de fer un ús correcte del Contingut i Serveis oferts per aquest Lloc Web, sense contradir les presents condicions d’ús, la llei, la moral, ordre públic, o qualsevol altra aspecte que suposi una lesió als drets de tercers o del mateix funcionament de dit Lloc Web.

El present Lloc Web està dirigit principalment a Usuaris residents a Catalunya i Espanya. El Titular no pot assegurar que el Lloc Web compleixi amb les legislacions d'altres països, ja sigui totalment o parcialment. Si l'Usuari resideix o té el seu domicili en un altre lloc i decideix accedir i navegar pel Lloc Web, ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, no assumint el Titular cap responsabilitat que se'n pugui derivar.
III. Exclusió de garanties i responsabilitat

El Titular farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web, però no garanteix en cap cas la seva permanència o continuïtat, així com la disponibilitat del Contingut i Serveis, o que aquests estiguin lliures d'errors.

D’acord amb els límits establerts per la llei, el Titular no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització o precisió de les dades i informacions contingudes en el Lloc Web.

El Titular adverteix a l’Usuari que el Contingut i Serveis del present Lloc Web, no el vinculen ni constitueixen consells o assessorament de cap tipus, ja que merament es tracta d’un servei ofert amb caràcter  informatiu i divulgatiu.

El Titular no  assumeix  cap responsabilitat  derivada de l’ús indegut, incorrecte, inapropiat o il·lícit  que l’Usuari pugui fer del Contingut i Serveis del present Lloc Web.

IV. Drets de Propietat Intelectual

El Titular és el propietari de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual i qualsevols altres drets relacionats amb el Contingut i Serveis del present Lloc Web.

Els texts, imatges, sons, vídeos, animacions, així com qualsevol altra contingut inclós en el present Lloc Web, son propietat exclusiva del Titular o  d’aquells que li han atorgat la corresponent llicència d’ús.

No es permet la publicació, distribució, cessió, transmissió, reproducció, magatzematge  o  comunicació pública, total o parcial del Contingut i Serveis del present Lloc Web, per mitjans físics o digitals, sense consentiment previ i autorització escrita i signada pel Titular.
V. Política de cookies

El web www.bonada.com i www.bonada.cat pot utilitzar cookies pròpies i de tercers per personalitzar el contingut i anuncis, oferir funcions de mitjans socials i analitzar el trànsit del lloc. També pot compartir la informació sobre com feu servir aquest lloc amb els partners de mitjans socials, de publicitat i anàlisis amb aquells que col·laborem. Al seu torn, ells la poden combinar amb altres dades que els hàgiu proporcionat o hagin recopilat a partir de l'ús que heu fet dels seus serveis. (Veure més avall dins aquest mateix apartat, el detall de les cookies que utilitza el web www.bonada.com i www.bonada.cat).

Informació sobre Cookies.

Las cookies són petits arxius de text que es poden descarregar al seu equip a través de les pàgines web. Són eines que tenen un paper essencial par a la prestació de determinats serveis, per exemple poden permetre a una pàgina web guardar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip, informació que es pot utilitzar para reconèixer l’usuari a fi de millorar el servei que se li presta.

En termes generals les cookies es poden classificar en dos tipus, segons quina sigui l’entitat que gestiona el domini que les envia i tracti les dades obtingudes:

  • Cookies pròpies: Aquelles que se envien a l’equip o terminal de l’usuari des del domini gestionat pel propi editor que presta el servei sol·licitat per l’usuari.
  • Cookies de tercers: Aquelles que s'envien al equip o terminal de l’usuari des d’un domini que no és gestionat per l’editor del servei, és a dir, les genera i tracta un domini o entitat diferent a la del lloc que s'esta visitant.

Existeix també una segona classificació segons el termini de temps que romanen emmagatzemades al navegador del client, podent tractar-se de cookies de sessió o cookies persistents.

Acceptació de la Política de Cookies.

Actualment el web www.bonada.com i www.bonada.cat únicament genera i descarrega una cookie anomenada CookieConsent, de tipus tècnic i de sessió. Gestiona el consentiment de l'usuari davant l'ús de les cookies en la pàgina web, amb objecte d'evitar la molèstia que pugui suposar mostrar repetidament el banner de cookies a aquells usuaris que ja hagin escollit una opció de l'esmentat banner.

El web www.bonada.com i www.bonada.cat, per tal de donar compliment a la normativa vigent, mostra informació sobre la seva Política de cookies en un banner que apareix en pantalla al accedir a qualsevol pàgina del portal a l'inici de sessió. Davant d'aquesta informació l'usuari pot prendre la decisió que consideri més adient, acceptant, denegant o triant les cookies que permet es guardin en el seu dispositiu. Posteriorment i al llarg de la sessió, l'usuari sempre podrà modificar la seva opció clicant damunt la petita icona negre amb un gafet que apareix a la part inferior esquerra de cada pàgina.

L'usuari té l'opció de permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador utilitzat. La manera de desactivar-les i esorrar-les és diferent per a cada navegador, però normalment es pot fer des del menú de Configuració, Eines o Opcions. També podeu consultar el menú d'ajuda del vostre navegador on podeu trobar les instruccions.
GDPR
Ferro dels Bonada
separador
© 2024 - Enric Bonada
Tornar al contingut