Francesc Bonada Parés - Els Bonada - Història d'una família de la Vall de Ribes

Els Bonada
Història d'una família de la Vall de Ribes
Els Bonada
Història d'una família de la Vall de Ribes
Els Bonada
Història d'una família de la Vall de Ribes
Els Bonada
Història d'una família de la Vall de Ribes
Els Bonada
Història d'una família de la Vall de Ribes
Història d'una família de la Vall de Ribes
Anar al contingut
transp

Anys 1923 - 1926
Primers treballs de recerca

Francesc Bonada i Parés
Any 1921


FRANCESC BONADA i PARÉS

En Francesc Bonada i Parés (1875-1948), hereu de la família i metge de professió, fou un home inquiet, culte i erudit que participà en molts dels esdeveniments culturals celebrats a Ripoll, al llarg del primer terç del segle XX. En el decurs de la seva vida va tenir una intensa activitat artística, destacant per sobre de tot en l’aspecte musical com a compositor i intèrpret, i en el literari com a poeta i autor de diverses obres de teatre. La seva afable personalitat i amor per la cultura, el portaren a col·laborar activament amb moltes entitats ripolleses, en les que ostentà diversos càrrecs de responsabilitat en les seves juntes directives.

En aquell context, en Francesc també va sentir la curiositat de conèixer les seves arrels, investigant l’origen dels seus avantpassats, i el procés que l’havia portat a ser qui era. Així doncs, l’any 1923 va començar a recollir i anotar totes les dades que trobava en una petita llibreta, que esdevindria l'esborrany de la història dels Bonada de la Vall de Ribes.

Aquell treball, culminà tres anys més tard amb la redacció d’un manuscrit de vuitanta pàgines, que contenia la catalogació dels pergamins i altres documents rellevants de l’arxiu familiar, l’arbre genealògic troncal dels hereus, i un recull d’anècdotes dels seus avantpassats, que havien estat transmeses de pares a fills, generació rere generació.
separador
EL MANUSCRIT

En la primera pàgina d’aquell manuscrit, feia la següent descripció del contingut:

Datos que he trobat per a formar l’arbre genealogic de la família Bonada de Serrat, Parròquia de Sant Sadurní de Fustanyà, Bisbat de Urgell, província de Girona, avui resident a Ripoll, Bisbat de Vich, província de Girona, en els pergamins, papers vells i moderns, i altres datos trets de la parròquia de Fustanyà, Caralps, etc. I també lo que conta mon apreciat pare i lo que jo sé fins al estat present o sigui: Historia de la família Bonada.

Escrit de mon puny i lletra en Ripoll, any del Señor 1926.

Francisco Bonada i Parés (Metge).

Manuscrit de Francesc Bonada i Parés
Any 1926

separador

Manuscrit de Francesc Bonada i Parés
Any 1926

Sobre la feina i dificultat que representà la realització d’aquell treball comentava:

Per recullir tots els anteriors datos o sigui per saber lo que diuen els pergamins i papers, i fer el resum i ordenarlos, i recullir els altres datos de les rectories de Caralps i Fustanyà i demés, me ha costat uns tres anys de paciència i perfidia per poderho portar a cap, i es comprèn que sigui aixís, perquè els pergamins son casi tots escrits en llatí i alguns de ells molt esborrats i lletre poc llegidora i el qui no hi està versat a llegirlos i coneix poc el llatí com jo, vol una extraordinaria paciència i al mateix temps ajut de persones pèrites, i per últim també molta paciència per remoure els llibres dels arxius de dites rectories i buscar lo que fa referencia a la família i esperar que el bon senyor Rector te ho vagi proporcionant.

separador

Manuscrit de Francesc Bonada i Parés
Any 1926

Finalment, en les darreres pàgines del llibre també demanava al seus descendents que continuessin la seva tasca:

I plego suplicant a Deu que els nostres descendents puguin conservar en els segles esdevenidors el nom de Bonada amb la seva gràcia, sens despéndres de la casa pairal de Serrat i que continuin aqueixa relació històrica de la família Bonada, si els plau, i que sigui tot a major honra i gloria de Deu i de Maria Santíssima.

Francisco Bonada i Parés

Ripoll 13 de Març de 1926


transp
© 2017 - Enric Bonada
Tornar al contingut